Ilustracija za PARK AQUALUNA Marko Renko

Ilustracija je delo Marka Renka za Termalni park Aqualuna.