MODNE SKICE ZA KNJIGO Gašper Krajnc

Gašperjeve čudovite modne skice so bile risane za knjigo Ravni oblačenja, ki jo je napisala Lea Pisani.