JAKA VUKOTIČ: SLOVNICA SLOVENSKEGA JEZIKA

Ne zgodi se pogosto, da bi se ilustrator lahko pohvalil z ilustracijami slovnice slovenskega jezika.
Avtor prelomnega dela je dr. Kozma Ahačič, izdala jo je Založba Rokus Klett, za likovno ponazoritev kompleksnejših elementov slovenskega jezika (s ščepcem humorja) je poskrbel Jaka Vukotič.